Laboratorní ověření

*Klikněte pro více informací

FORMA OVĚŘENÍ: BIOLOGICKÝ POSUDEK

Metoda VitaJuwel byla v roce 2008 podrobena oficiálnímu ověření funkčnosti od nezávislé německé laboratoře Hagalis AG, zaměřující se na rozbory vody, potravin apod. Podle jejich studie z roku 2008 metoda využití přírodních kamenů VitaJuwel pozitivně ovlivňuje vodu. A to jak z pohledu biologického, tak i technického rozboru.

Pro účely testování byly použity dva vzorky vody: prvním byl vzorek kohoutkové vody z města Überlingen poblíž Bodamského jezera. Druhým byl ten samý vzorek vody upravený vložením drahokamové fioly VitaJuwel. Podrobné výsledky testování jsou k nahlédnutí níže. Z pohledu dosažených výsledků byly zohledněny 2 směry: první na úrovni změny molekulární struktury, druhým byly zohledněny změny na úrovni chemických parametrů.

Krátce shrnuto: Působením drahokamových fiol ponořených do kohoutkové vody dochází ke změnám v krystalickém uspořádání struktury vody. Produkty VitaJuwel pozitivně ovlivňují vodu jak po biologické, tak i po technické stránce. Ponořením drahokamové fioly do vzorku bylo dosaženo hodnot, které jsou zjistitelné pouze u pramenité vody.

FORMA OVĚŘENÍ: ZMĚNA MOLEKULÁRNÍ STRUKTURY

Na následujících obrázcích je shrnut závěr biologického posudku změny na úrovni molekulární struktury. Experti jsou v jednoznačné shodě. Na základě molekulárního uspořádání můžeme přímo vyvodit závěry o přítomnosti zatěžujících látek ve vodě.

Změna molekulární struktury, příroda

ÚHEL 60° V PŘÍRODĚ

Struktura nezatíženého listu svírá úhel přibližně 60°. Tento úhel v přírodě symbolizuje zdraví a vitalitu. Najdete ho téměř na všech místech přírody a jejich uspořádání.

Změna molekulární struktury, voda z vodovodu

VODA Z VODOVODU

(400x zvětšeno) Mikroskopická struktura u běžné kohoutkové vody. Uspořádání struktury v úhlu 90° poukazuje na zatížení škodlivými látkami.

Změna molekulární struktury, drahokamová voda VitaJuwel

VODA VITAJUWEL

(400x zvětšeno) Působením produktů VitaJuwel® získávají krystaly vody nazpět původní úhel 60°. Tato změna / neutralizace škodlivých vlivů působících na vodu, byla v roce 2008 laboratorně potvrzena.

FORMA OVĚŘENÍ: ZMĚNY CHEMICKÝCH PARAMETRŮ

Při grafickém vyjádření závěru biologického posudku lze kvalifikovat zvýšení ve 3 základních oblastech při posuzování kvality vody. Níže naleznete grafické zobrazení.

Změna chemických parametrů vzorek VitaJuwel
 
NEUTRÁLNÍ VZOREK
 
VZOREK VITAJUWEL

LABORATORNÍ VÝSLEDKY VZORKU VODY OŠETŘENÉ METODOU VITAJUWEL

ZNAČNÉ ZLEPŠENÍ KVALITY KOHOUTKOVÉ VODY
NEUTRALIZACE NEGATIVNĚ PŮSOBÍCÍCH SLOŽEK
ZVÝŠENÍ PODÍLU MINERÁLŮ
ZLEPŠENÍ PH A OBSAHU KYSLÍKU
ZVÝŠENÍ ENERGETICKÉ ROVNOVÁHY
ZVÝŠENÍ VITÁLNÍ SÍLY A ENERGIE
HODNOTY ODPOVÍDAJÍCÍ PRAMENITÉ VODĚ
VYSOKÁ BIOLOGICKÁ KVALITA

FORMA OVĚŘENÍ: ZMĚNA VE STRUKTUŘE KRYSTALŮ VODY

Mezi další možnosti ověření funkčnosti metody VitaJuwel patří pořízení mikrofotografie na základě zamražení vzorku vodu. Na tomto principu ovlivnění vody drahokamy vzniká určité uspořádání, jehož tvar jednoznačně vyjadřuje vitalitu a čistotu ovlivněného vzorku. Níže je vyobrazená zkouška vody a její výsledky.

Vzorek destilované vody pod mikroskopem

VZOREK DESTILOVANÉ VODY

Tato fotografie byla pořízena pod mikroskopem v laboratoři HadoLife při teplotě -30° C. Zakladatelem této laboratoře byl Dr. Masaru Emoto.

Mikrofotografie drahokamové vody od VitaJuwel pod mikroskopem

VZOREK UPRAVENÉ DESTILOVANÉ VODY METODOU VITAJUWEL

Stejný vzorek vody po vložení drahokamové fioly VitaJuwel. Fiola byla ve vodě ponechána 7 minut. Snímky zřetelně dokládají pozitivní vliv přírodních produktů VitaJuwel na vodu, do které jsou vloženy.

ZÁVĚR BIOLOGICKÉHO POSUDKU

Testování německé laboratoře Hagalis AG v roce 2008 potvrdilo plnou funkčnost a efektivitu metody VitaJuwel.

ZÁVĚR LABORATOŘE:

Jak v biologickém tak i v technickém ohledu se prokázalo velmi zjevné zvýšení kvality vody po ošetření zařízením od firmy VitaJuwel. V důsledku toho dosahuje vzorek úrovně kvality, která je jinak známá pouze u pramenité vody. Oproti neutrálnímu vzorku nebo i jiným srovnatelným vodám z vodovodního zařízení se ukazuje signifikantní skok v oblasti kvality. Touto zkouškou bylo prokázáno dosažení vlivem metody VitaJuwel kvality vody, která je známá pouze u vody pramenité.

KRYSTALOVÁ EDICE DR. EMOTA

Pro další přiblížení působení a ovlivnění vody pomocí drahokamů uvádíme Krystalovou edici. Dr. Masaru Emoto ve spolupráci s VitaJuwel vytvořil 3 drahokamové směsi. Ke každé drahokamové směsi pořídil jednu originální mikrofotografii. Při srovnání drahokamové směsi a uspořádání krystalů vody na daném vzorku jednoznačně konstatovat originální uspořádání u jednotlivých směsí.

Nutno podotknout, že pro dokonalé ověření vlivu jedné drahokamové směsi na vodu je nutné pořízení celkem 50 vzorků mikrofotografií zamražených na hodnotu -30°C. Z tohoto pohledu je možné jednoznačně hodnotit rozdílnost v nastavení vody, kterou konzumujeme a její vliv na naše tělo.

Mikrofotografie drahokamové směsi Vášeň

Vášeň

halit s karneolem

Drahokamová směs Vášeň, drahokamy halit karneol
Mikrofotografie drahokamové směsi Vize

Vize

ryzí šungit s křišťálem

Drahokamová směs Vize, drahokamy ryzí šungit křišťál
Mikrofotografie drahokamové směsi Zlatý okamžik

Zlatý okamžik

zlato, halit, granát

Drahokamová směs Zlatý okamžik, drahokamy zlato, halit, granát
MASARU EMOTO A VITAJUWEL

MASARU EMOTO A JEHO VÝZKUM


"Není žádné jiné látky na světě, s níž je naše blaho a zdraví tak úzce spojeno, než právě s vodou." Začnete-li rozkrývat tajemství vody, brzy objevíte jméno Masaru Emoto. Tento japonský doktor alternativní medicíny prozradil světu o tajemstvích vody víc než kdokoliv jiný. Svými poznatky a nadšením naučil Masaru Emoto miliony lidí po celém světě milovat čistou vodu. Stal se legendou v oboru biologie a alternativního léčení.

Doktor Emoto prokázal, že voda je významným nosičem informací. Podařilo se mu to fotografií mikroskopické částečky vody – malého vodního krystalu, který měnil svoji strukturu podle působení různých vnějších faktorů. První fotografii pořídil Masaru Emoto ve své laboratoři v Tokiu. Kromě vědecké hodnoty, kterou fotografie mají, jsou také vyhledávaným uměleckým dílem. V současné době je v oběhu několik tisíc Emotových autorských fotografií krystalů vody.

VitaJuwel Ewald Eisen

SPOLUPRÁCE S VITAJUWEL


Výsledky Emotových výzkumů byly inspirující. Spolupráce s Dr. Masaru Emoto přispěla k upevnění a potvrzení filozofie značky VitaJuwel. Voda má paměť. Struktura vody může být měněna pomocí vnějších vlivů. Tento fakt pevně spojuje filozofii VitaJuwel s legendárním Masaru Emotem a přírodními drahokamy jako silný nástroj pro revitalizaci vody.

"Spolupráce s Masaru Emotem byla pro VitaJuwel zlomovým mezníkem. Masaru Emoto projevil zájem o  náš způsob úpravy pitné vody pomocí drahokamů uzavřených do skleněných fiol. Naše obrovská snaha seznámit svět s přírodní revitalizací vody doznala uznání od žijící legendy. Ze spolupráce s Masaru Emotem a jeho laboratořemi HadoLife Europe vznikla úžasná Krystalová edice - směsi, u jejichž vzniku stál sám Masaru Emoto. Zkušenosti, které jsme získali spoluprací s tímto skromným japonským velikánem, uplaťňujeme dodnes. Považujeme je za čisté zlato naší rodinné značky VitaJuwel, na kterou jsme nesmírně pyšní, říká Ewald Eisen, zakladatel firmy VitaJuwel.

MASARU EMOTO

narodil se v Jokohamě v červenci roku 1943 († 17. 10. 2014). Promoval na katedře humanitních a přírodních věd se zaměřením na mezinárodní vztahy na jokohamské univerzitě. V roce 1986 založil v Tokiu IHM Corporation. V roce 1992 získal titul doktora alternativní medicíny na Open International University. V USA se seznámil se systémem mikroshluků vody a magnetickou rezonancí - tím začala jeho cesta k počátku objevování tajemství vody. Už jako uznávaný vědec a filozof podnikl rozsáhlý výzkum vody po celé planetě. Mimo jiné zjistil, že svoji skutečnou podobu nám voda ukazuje formou zmrzlého krystalu. Napsal mnoho úspěšných knih v japonštině, klíčovou se po celém světě stala kniha The Message from Water (svazek I, II a III). Je autorem knih The Hidden Messages in Water, The Healing Power of Water a The True Power of Water.