Jak drahokamy správně čistit?

Čištění drahokamů lze vnímat více způsoby. Pro první variantu očišťování drahokamů lze doporučit v mnoha ohledech nechat proudit tekoucí vodu na daný minerál po dobu několika minut. Optimální variantou je možnost vložení těchto minerálů do čisté horské bystřiny a nechat obtékat vodou.

Některou z dalších možností je naložit minerál do solného roztoku a nechat působit. Vlivem tohoto procesu dochází k dokonalému očištění drahokamu, následně opláchněte pod tekoucí vodou. U některých minerálů se doporučuje očištění po stejnou dobu jakou docházelo k jeho zatěžování. V tomto případě je vhodné minerál uložit do země a nechat jej očistit po určitou dobu.

Princip očištění drahokamů vlastní myšlenkou je rovněž cesta a možnost, nemusí být každému blízká. Zcela jistě najdete na internetu další varianty a možnosti čištění drahokamů.

VÍCE OTÁZEK A ODPOVĚDÍ O DRAHOKAMECH