O drahokamech obecně

O DRAHOKAMECH OBECNĚ
O DRAHOKAMECH OBECNĚ
Co se považuje za drahokam?

Každý drahokam lze popsat svými charakteristickými fyzikálními a chemickými vlastnostmi. Drahokam reprezentují tři základní přepodklady: odolnost, krása a vzácnost. V přírodě se vyskytují velice vzácně dokonale čisté drahokamy ve většině případů se setkáváme s různými příměsi nebo obsahují velký počet inkluzí.

Základním parametrem pro rozdělení a třídění minerálů patří členění dle tvrdosti. Německým minerologem Fridrichem Mohsem byla vytvořena stupnice tvrdosti. Dle této Mohsovy stupnice tvrdosti lze rozdělit jednotlivé minerály do skupin, jejíž členění má celkem 10 stupňů.

Podle tohoto tradičního rozdělení lze definovat drahokamy zaujímající vyšší tvrdost, tedy náležící k horní polovině této stupnice (od pátého do desátého stupně. Dalším parametrem pro definice drahokamu by mohla být jeho průhlednost či průsvitnost, není to však podmínkou.

Obecně lze říci, že mezi drahokamy se řadí diamant, smaragd, akvamarín, turmalín, granát, topaz, safír, alexandrit, křemen (pod křemen lze zařadit ametyst, citrín, záhněda, růženín, křišťál apod.) a rubín.

Jak mohu poznat kvalitu drahokamů? Na co si dát pozor při koupi minerálů?

U každého drahokamu hraje roli několik faktorů. Prvním z nich je místo nalezení daného drahokamu a jeho princip získání. U VitaJuwel vždy ctíme princip získávání drahokamů z bezkonfliktních oblastí tak, aby tyto minerály nebyly energeticky zatížené. Další důležitou podmínkou, kterou VitaJuwel zrcadlí je systém fair-trade, tento princip umožňuje zaplacení optimální ceny za férový obchod. Eliminace práce dětí je samozřejmostí.

Odborníci na minerály a drahokamy jsou schopni pouhým pohledem rozpoznat kvalitu daného drahokamu. Pro běžného spotřebitele by měl být kladen právě důraz na původ drahokamů a jejich následné zpracování či systém distribuce. Každý z těchto procesů zanechává určitý energetický otisk. Z tohoto principu je neméně důležité věnovat pozornost i prodejci těchto drahokamů.

U VitaJuwel je trvalá kvalita použiívaných drahokamů deklarovaná pravidelnými kontrolami institutem EPI v Offenburgu a Lapis Vitalis v Ludwigsburgu. Tímto je jednoznačně deklarovaný původ drahokamů, jejich kvalita a ryzost. VitaJuwel je nositelem certifikátu GKS (Gemologisch kontrollierte Steinqualität).

Pro běžného zákazníka je v současné době velice náročné rozpoznat skutečnou kvalitu drahokamů. V mnoha případech dochází k nahrazování jednoho druhu typem jiným, přibarvování drahokamů nebo jejich falšování. V konečném důsledku jde o cenu.

Jak o drahokamy správně pečovat?

Pro volně uložené drahokamy je dobrá pravidelná péče. Jejich vyzařování do bezprostředního prostředí ovlivňuje naše životní prostředí, naší vitalitu, schopnosti i dovednosti. Na tomto základě lze rozdělit možnost čištění drahokamů více způsoby. Jedním z nich patří očišťování drahokamů, k druhému principu patří dobíjení drahokamů. Pro první variantu lze doporučit v mnoha ohledech nechat proudit tekoucí vodu na daný minerál po dobu několika minut. Optimální variantou je možnost vložení těchto minerálů do čisté horské bystřiny a nechat obtékat vodou. Některou z dalších možností je naložit minerál do solného roztoku a nechat působit. Vlivem tohoto procesu dochází k dokonalému očištění drahokamu, následně opláchněte pod tekoucí vodou. U některých minerálů se doporučuje očištění po stejnou dobu jakou docházelo k jeho zatěžování. V tomto případě je vhodné minerál uložit do země a nechat jej očistit po určitou dobu.

Z pohledu dobíjení drahokamů lze rozdělit na dvě cesty. Některé drahokamy lze dobíjet na slunečním záření, jiné mohou být vhodné právě pro energetizaci měsíčním svitem. Záleží na druhu používaných minerálů.

U metody VitaJuwel, tzn. drahokamy vložené do skleněné fioly nebo drahokamového modulu lze kvalifikovat zachování energetického potenciálu dlouhodobě. Na tomto základě není potřeba speciálního čištění drahokamů, tento proces zcela odpadá. Pokud se týká energetizaci drahokamové směsi, doporučujeme zde individuální přístup na základě každého uživatele. Někteří z nás po konzumaci určité doby drahokamové vody získávají pocit nutnosti dobíjení drahokamové fioly či modulu. Naopak u některých tato potřeba nevzniká.

Jak drahokam správně aktivovat?

Lidé pracující často s drahokamy mají jednoznačné doporučení. Při získání jakéhokoliv drahokamu v ryzí podobě se doporučuje nejprve jeho energetické očištění a následně posílení formou dobití. Teprve pak je nechat působit pozitivní sílu na náš život a aktivovat jeho plný potenciál s čistou energií. Každý z nás je zcela vědomá světelná bytost, ať si to uvědomujeme, nebo ne, máme možnost pouhou myšlenkou očistit nebo zbavit negativní energie daný systém či jednotlivé minerály.

Všichni jsme si vědomi síly působení našich myšlenek. Z tohoto důvodu je poměrně zásadní pozitivní přístup k energetické síle a působení drahokamů. Na tomto základě je jednoduchá aktivace pozitivních sil za těmito drahokamy ukrývající se.

Jak drahokamy správně čistit?

Čištění drahokamů lze vnímat více způsoby. Pro první variantu očišťování drahokamů lze doporučit v mnoha ohledech nechat proudit tekoucí vodu na daný minerál po dobu několika minut. Optimální variantou je možnost vložení těchto minerálů do čisté horské bystřiny a nechat obtékat vodou.

Některou z dalších možností je naložit minerál do solného roztoku a nechat působit. Vlivem tohoto procesu dochází k dokonalému očištění drahokamu, následně opláchněte pod tekoucí vodou. U některých minerálů se doporučuje očištění po stejnou dobu jakou docházelo k jeho zatěžování. V tomto případě je vhodné minerál uložit do země a nechat jej očistit po určitou dobu.

Princip očištění drahokamů vlastní myšlenkou je rovněž cesta a možnost, nemusí být každému blízká. Zcela jistě najdete na internetu další varianty a možnosti čištění drahokamů.

Jak nabíjet drahokamy a minerály? Jak často drahokam nabíjet?

U této otázky je potřeba se podívat, jakým způsobem s drahokamy pracujeme. Drahokam můžeme mít vystavení v našem životním prostředí a necháváme jeho energii vyzařovat do prostředí. Zároveň můžeme mít určitou drahokamovou směs, kterou vkládáme do džbánku a necháváme si tímto revitalizovat vodu. Popřípadě máme drahokamovou směs od VitaJuwel uloženou do podoby drahokamové fioly nebo drahokamového modulu. Právě tento princip používání drahokamů rozhoduje o variantě nabíjení a četnosti jejich energetizace.

V případě vystaveného drahokamu lze čištění provádět pouze 1x za delší dobu. U drahokamů vkládaných variantně do džbánku s vodou je nutné jejich čištění a nabíjení zcela pravidelně. Pokud chceme zachovat hygienickou čistotu, výdrž a i u určitou životnost těchto drahokamů. Princip VitaJuwel byl založen na zachování původních vlastností drahokamů, a tím revitalizaci vody zcela jednoduchým, bezpečným a hygienicky nejčistším způsobem. V tomto ohledu odpadá kompletní čištění i energetizace daného systému. Nutné dodat, že pokud dojde ke zvýšení vědomí uživatele drahokamové vody, může vnímat potřebu dobíjení těchto drahokamů jak na slunečním záření, tak měsíčním svitu. V tomto případě lze dobíjení rovněž doporučit.

Z obecného pohledu dobíjení drahokamů lze rozdělit na dvě cesty. Některé drahokamy je možné dobíjet na slunečním záření, jiné mohou být vhodné právě pro energetizaci měsíčním svitem. Ve většině případů se jedná právě o úplňkový den, kdy by měl být drahokam vystaven měsíčnímu svitu. Energie v tomto období je nejsilnější.

Které drahokamy nesmím dávat přímo do vody?

U této otázky uvedeme příklad: jeden z minerálů, který se nedoporučuje vkládat přímo do vody je malachit. U tohoto druhu minerálu se vyskytuje toxicita, což představuje, že vkládání přímo do vody není vhodné. VitaJuwel vytvořila princip revitalizace vody pomocí drahokamů uložených v drahokamové fiole nebo modulu. Tímto způsobem si lze užít pozitivní vyzařování drahokamů a nastavit kvalitní čistou vodu. Z tohoto pohledu princip VitaJuwel je jediná možnost, jakým způsobem si připravit drahokamovou vodu z malachitu. Rovněž se nedoporučuje vkládání tygřího oka přímo na vody.

Které drahokamy nesmí na sluneční svit?

U většiny minerálů je sluneční svit velmi prospěšný pro energetizaci a dobití těchto drahokamů a polodrahokamů. VitaJuwel se koncentrovala na drahokamy a polodrahokamy velice prospěšné pro náš život. V používaných drahokamových směsích od VitaJuwel nedoporučujeme dlouhodobé působení slunečního záření na tyto minerály: ametyst, růženín, akvamarín, záhněda a fluorit.

Jaké drahokamy mohou být spolu?

Obecně lze říci, že většinu drahokamů lze navzájem kombinovat při běžném používání. Pokud se týká principu VitaJuwel byly na základě detailního výběru připraveny kombinace drahokamových směsí, které působí na vodu, potažmo na naše tělo určitým směrem. Kombinace těchto drahokamů je předem daná. Nutno podotknout, že se vyskytují rovněž drahokamy a polodrahokamy, které nejsou zcela prospěšné pro náš život. S těmito minerály VitaJuwel nepracuje.

Jak správně vybírat drahokamovou směs podle znamení zvěrokruhu?

Z našeho pohledu nabízených produktů a drahokamových směsí VitaJuwel není tento výběr nejdůležitější, je však možné přihlédnout k drahokamům náležícím do určité skupiny podle znamení zvěrokruhu. Tento výčet drahokamů u jednotlivých znamení lze brát jako určité vodítko pro výběr drahokamové směsi. V tomto případě doporučujeme obecné prostudování působení (vlivu) jednotlivých drahokamů.

Konkrétní příklady drahokamů k daným znamením zvěrokruhu najdete v sekci Jak vybrat drahokamovou směs & Podle znamení zvěrokruhu.

Které drahokamy a minerály raději nekombinovat?

Při sestavování jakékoliv drahokamové směsi je potřeba brát na zřetel její působení na naše životní prostředí v případě přípravy revitalizace vody její vliv na naše tělo. Z tohoto pohledu pracujeme vždy s minerály prospěšnými pro náš život. Sestavení libovolné drahokamové směsi nese s sebou určitou zodpovědnost jeho tvůrce. Z tohoto pohledu najdete na internetu spoustu informací, jakým způsobem minerály kombinovat, nebo naopak nekombinovat.

Je diamant nejcennějším drahokamem na světě?

Diamant jednoznačně patří mezi téměř nejtvrdší známé přírodní minerály a jedna z nejtvrdších látek vůbec. Jedná se o ryze krystalickou formu uhlíku C. Pohledy na to, zdali je diamant nevzácnější drahokam na světě, se mohou lišit. U diamantu často řešíme jejich barvu, která může být od čiré až po žlutou barvu.

U VitaJuwel používáme diamant indický pro energetickou čistotu a zachování fair trade systému. Tento diamant je neopracovaný lidskou rukou, jedná se tedy o úlomky vložené do skleněné kuličky a volně se vznášející v drahokamové fiole, jejíž součástí jsou čisté horské křišťály. Tento komplet velice pozitivně působí na ovlivnění vody a bezprostředního okolí. Již po 7 minutách máte připravenou diamantovou vodu.

Které drahokamy jsou nejznámější a nejcennější?

Mezi nejznámější a nejcennější drahokamy patří zcela jistě diamant, vyskytující se v různých tvarech velikostech i barevných kombinacích. Obecně lze říci, že k nejznámějším drahokamů se řadí modrý diamant, jednoznačně alexandrit a červený beryl (Bixbit).