O metodě vitajuwel

O METODĚ VITAJUWEL
O METODĚ VITAJUWEL
Proč používáme právě drahokamy?

Už od dávných časů byly drahé kameny vkládány přímo do vody, za účelem jejího pozitivního ovlivnění. Mylně se však domníváme, že kameny do vody vylučují konkrétní fyzikální nebo minerální látky. Drahokamy jsou prapůvodní zásobníky energie. Tuto energii vydávají – vyzařují do vody. Nastavují tímto způsobem novou čerstvost a vitalitu vody, která je známá jen z křišťálově čisté vody.  Každý minerál má svoji vlastní energii, z technického pohledu vyzařuje jinou frekvencí do ošetřované vody. Z toho důvodu byly vytvořené odborníky na minerály drahokamové směsi, které působí vždy určitým směrem.

Jak mohou drahokamy působit přes sklo?

Každý drahokam vyzařuje zcela specifickou frekvenci do svého bezprostředního okolí. Toto vyzařování prochází zcela bez omezení skrze sklo. U VitaJuwel pracujeme se sklem čistým, čili bez těžkých kovů. Těžké kovy by v případě procházení informací od minerálů skrze sklo do revitalizované vody ovlivnily negativně kvalitu vody. Prokázání funkčnosti drahokamových fiol / drahokamového modulu od VitaJuwel je na dvou úrovních: jedním je mikrofotografie a druhým je biologický posudek.

Obdobným způsobem lze vnímat: pokud stojíme za sklem a svítí slunce, zcela jistě vnímáme minimálně tepelné záření slunce. Další příklad: pokud budeme v uzavřeném skleněném prostoru s mobilním telefonem i zde frekvence vysílaná mobilním telefonem projde skrze sklo. Rovněž rádiové vlny procházejí skrze sklo.

Sklo v tomto případě plní funkci ochrany drahokamů a snadnému hygienickému ošetření vody. Sklo není bariérou pro přenos informace z drahokamů do vody, sklem procházejí všechny frekvence jednotlivých drahokamů.

Lze změřit frekvenci drahokamů - křišťálu?

Každý drahokam vyzařuje svoji specifickou frekvenci. Z tohoto důvodu je efektivní kombinace některých drahokamů pro posílení zdraví a přípravy vitální vody. Uvedeme jeden příklad.

Zhruba před 30 lety se snažila švýcarská společnost zaměřená na výrobu hodinek o kalibraci nového typu hodinek v podobě “digitálek”. Japonská firma Seiko představila revoluční poznatek. Na tomto základě hodinky ukazovaly přesný čas v podobě hodin, minut i vteřin. Základem v té době nového typu hodinek - digitálek, bylo ukazování času s přesností po dobu dnů, týdnů, měsíců, dokonce i let. Základem pro takto přesný takt byl čistý horský křišťál - maličký křemenný krystal s nejčastější frekvencí 32,786 Hz, čímž je pak za sekundu dodán ručičkám právě jeden impuls. Křišťál udává naprosto přesnou měřitelnou frekvenci a její takt je kdekoliv na naší planetě naprosto identický v průběhu času.

Přesně tento druh minerálu vkládáme do produktu VitaJuwel, jehož důsledkem je neutralizace škodlivých informací ve vodě a nastavení na novou úroveň. Tato frekvence má za důsledek změnu a nastavení vody do pravidelného uspořádání. Pomocí drahokamů nám vzniká nová strukturovaná a uspořádaná voda. Tento “pořádek” je voda, kterou pojímáme do našeho těla.

Každá drahokamová směs má vlivem určité frekvence trochu jiné uspořádání. Toto bylo prokázané některými mikrofotografiemi s rozdílným uspořádáním na základě použité drahokamové směsi.

Proč se používá skleněná fiola a skleněný drahokamový modul?

Následující téma je volným pokračováním na otázku: Jak mohou drahokamy působit přes sklo?

Inspirace konceptu produktů VitaJuwel vychází z tisícileté tradice ošetřování vody pomocí drahých kamenů. Tato metoda revitalizace vody vkládáním drahokamů přímo do vody má při běžném používání své úskalí a limity. O minerály a drahokamy je potřeba pečovat poměrně zásadním způsobem. Při vložení přímo do vody dochází již během jednoho až dvou dnů k vytváření povlaku na jejich povrchu. U některých druhů kamenů se mohou uvolňovat těžké kovy do revitalizované vody, dochází k vytváření jednotlivých úlomků, tzv. splitteru. Z dlouhodobějšího pohledu dochází ke změně barvy minerálů, snížení jejích účinnosti a vyčerpání energetického potenciálu. Následně je potřeba tyto drahokamy (drahokamovou směs) nahradit novými. V případě změny barvy u drahokamu došlo k jeho vyčerpání, bude následovat rozpad.

Firma VitaJuwel vytvořila koncept ochrany pro drahokamy a jejich dlouhodobou využitelnost. Za tímto účelem byla vytvořena drahokamová fiola, naplněna drahokamy. Tento produkt byl vyvíjen a doveden k prakticky své dokonalosti. Fiola je výrobkem českých sklářů, ručně foukané sklo bez těžkých zatěžujících prvků. Poskytuje dostatečný komfort při jejím vložení do vody a působením již během 7 minut. Tento princip poskytuje nejvyšší hygieničnost při revitalizaci vody pomocí drahokamů. Sekundární výhody přináší tento systém právě v oblastech: odpadá důkladné a časově náročné čištění drahokamů. Zůstávají zachované původní vlastnosti drahokamů dlouhodobě. V případě uvolňování některých prvků z jednotlivých drahokamů (tzv. mateční horniny), zůstávají tyto látky uvnitř fioly, nepůsobí na revitalizovanou vodu. Pokud dochází k odlamování jednotlivých drahokamů, vzniku tzv. splitteru, zůstává opět uvnitř fioly a nehrozí jejich vypití. Drahokamy zůstávají z dlouhodobého pohledu vitální se svými původními vlastnostmi a stejnou barevnou strukturou a leskem. Použitím konceptu VitaJuwel, tzn. uložením drahokamů ve skle odborník na minerály Walter von Holst kvalifikuje jednoznačnost z pohledu rychlejšího rozvinutí chuti, přičemž tato chuť je vyváženější a jemnější.

Nedílnou součástí tohoto konceptu je biologická tekutina uvnitř fioly. Její hlavní funkcí je urychlení předání informací drahokamů skrze čisté sklo do revitalizované vody. Mezi další funkce patří péče o hygieničnost vnitřního prostředí.

Po vytvoření konceptu VitaJuwel, tedy přípravy drahokamové vody pomocí drahokamů vložených do skla, bylo nutné ověření funkčnosti tohoto konceptu. Tohoto úkolu se zhostila nezávislá laboratoř Hagalis AG, jejímž úkolem bylo mimo jiné kvalifikovat výsledek fungování fioly na revitalizovanou vodu. Biologický posudek byl rozdělen do dvou částí: jedním byla změna na úrovní molekulární struktury, druhou částí testování byla změna chemických parametrů. Na úrovní molekulární struktury bylo zjištěno, že již po 7 minutách dochází k neutralizaci škodlivých informací ve vodě obsažených, a tím nastavení nové vitální úrovně vody. V oblasti chemických parametrů dochází ke zvýšení hodnoty pH, zvyšuje se obsah kyslíku ve vodě a naopak markantně klesá vodivost. Zcela jednoznačně lze prokázat, že drahokamy mají schopnost neutralizovat a rozpustit látky ve vodě obsažené i informace. Závěrem tohoto posudku byla kvalifikace dosažení úrovně rovnající se pramenité čisté vodě. Tento biologický posudek lze nalézt ZDE.

Na tomto základě VitaJuwel pracovala na rozšíření možnost použití drahokamů pro revitalizaci vody kdykoliv a kdekoliv na cestě. Za tímto účelem vznikla o něco déle drahokamová láhev ViA. Základem této lahve jsou drahokamy vložené do skleněného drahokamového modulu, jejímž působení dochází k ovlivnění vody, obdobně jako u drahokamového fioly.

Pro zákazníka představuje tento koncept velice jednoduchou, hygienickou a efektivní metodu ošetření vody pomocí drahokamů přímo v domácím nebo kancelářském prostředí.

Po tomto velice úspěšném konceptu a dnes již 13 letou zkušeností ověřenou, byla vyvinuta řada dalších produktů využívajících tohoto efektivního procesu: drahokamová miska CrownJuwel patří mezi řadu produktů revitalizující vodu pro domácí zvířata. Drahokamová váza FLORA se svojí unikátní drahokamovou směsí pečuje o delší životnost a výdrž řezaných květin. Řada Treat Series je speciálně navržena pro využití ošetření lidského organismu, hygienu a gastronomii.

Za jak dlouho je drahokamová voda připravená?

7-10 minut. Na základě výsledku nezávislé laboratoře Hagalis AG, která prováděla testování v odlišných časových rozmezích bylo zjištěno, že již po 7 minutách je voda nastavená do vitální úrovně.

Dle zkušenosti našich zákazníků víme, že voda je jednoznačně do 10 minut připravená. Zároveň však v závislosti na použité drahokamové směsi můžeme hovořit o tom, že pokud necháme drahokamy působit na vodu delší dobu (v řadech desítek minut či několik hodin) se účinnost ještě zvyšuje a chuť je intenzivnější.

Jak dojde k ovlivnění vody?

Považujeme za obecně prokázané, že voda má paměť a reaguje na vnější podměty. Princip metody VitaJuwel byl vytvořen na jedné z možností ovlivnění vody na kvalitativně vyšší úroveň. Za tímto účelem použité energeticky silné drahokamy a polodrahokamy se svojí vyzařovací schopnosti ovlivnit bezprostřední okolí již během 7 minut nastavují novou úroveň vitální nebo živé vody. Jakákoliv voda, kterou zakoupíte v obchodě, nezávisle na tom, zda se jedná o vodu z hloubkového vrtu či pramenitou, byla ovlivněna podložím, čili minerály horninami, jednoduše kameny v tomto podložím se nacházející. Proto metoda VitaJuwel vychází z principu zcela přírodní revitalizace vody tak, aby tato voda byla co nejprospěšnější pro člověka. Použitím drahokamů a polodrahokamů zvyšujeme vibrační schopnost, proto vyzařováním dochází k ovlivnění velice rychle, již po 7 minutách.

Prokázání funkčnosti působení drahokamů skrze sklo na revitalizovanou vodu bylo dvěma způsoby: jedním je mikrofotografie a druhým je biologický posudek (více ZDE). Oba způsoby prokázali efektivitu, rychlost a hygieničnost používání tohoto konceptu.

Proč je dobré ošetřit vodu metodou VitaJuwel?

Metoda VitaJuwel se na základě ověření její funkčnosti řadí mezi velice efektivní, účinný a hygienický nástroj pro rychlou revitalizaci vody. Naše tělo je cca ze 70% tvořeno z vody. Díky tomu je důležité klást velký důraz na kvalitu konzumované vody. Jednou z možností oživení vody a nastavení její velmi vysoké úrovně je příprava drahokamové vody metodou VitaJuwel. Na tomto principu je možná příprava různých druhů drahokamových vod na základě použitých drahokamových směsí. Z tohoto pohledu se jeví odlišnost nastavení vitální vody jako velice prospěšná pro naše tělo, buňky a celý organismus. Schopnost takto nastavené vody je nabrat a vynést z těla škodlivé látky.

Jen málokdo z nás si uvědomuje, jak důležitá je informační čistota vody. Koncept metody VitaJuwel nám umožňuje pomocí drahokamů neutralizovat zatěžující látky i informace ve vodě obsažené a nastavit ji již během pár minut na novou, kvalitativně vyšší úroveň. Z tohoto důvodu hovoříme o nápoji 21. století.

Vložením drahokamů do vody získám stejný výsledek?

Ano, s jedním velkým otazníkem. Při použití drahokamové fioly VitaJuwel vše, co musíte udělat, je omýt sklo z vnější části. Následně vložit do karafy a během 7 minut nechat ovlivnit vodu velice hygienicky a s dlouhodobým používáním.

Při vkládání drahokamů a minerálů do vody na přímo jste konfrontování s několika aspekty: Při vložení přímo do vody dochází již během jednoho až dvou dnů k vytváření povlaku na jejich povrchu. Z jednotlivých kamenů se mohou uvolňovat těžké kovy do revitalizované vody, dochází k vytváření jednotlivých úlomků, tzv. splitteru. Vlivem používání drahokamů přímo ve vodě je nutné jejich vnitřní čištění, to má za následek uvolňování tzv. matečních hornin a jejich možná kontaminace s vodou, kterou následně pijeme.

Z dlouhodobějšího pohledu dochází ke změně barvy minerálů, snížení jejích účinnosti a vyčerpání energetického potenciálu. Následně je potřeba tyto drahokamy (drahokamovou směs) nahradit novými. V případě změny barvy u drahokamu došlo k jeho vyčerpání, bude následovat rozpad.

Z tohoto pohledu vychází pro revitalizaci vody a snadnost používání pro uživatele jednoznačně efektivní systém metody VitaJuwel. Tedy použití drahokamové fioly nebo drahokamového modulu v podobě láhve ViA.

Poznám rozdíl v chuti vody?

Při testování vína someliéry jsme nechali rovněž posoudit i různé druhy drahokamové vody, dle předpřipravených drahokamových směsí od VitaJuwel. U vína bylo patrné vnímání nejen speciální chuti hroznů, kyselin, ale i otevírání vína, uvolňování alkoholu vlivem použité fioly Víno a další faktory.

U vody byla v případě zmíněných someliérů zjištěna diametrální odlišnost chuti u každé drahokamové směsi. Dle zkušeností zákazníků víme, že u každého z nás se může projevovat daná voda specificky. Někdo může vnímat chuť, jiní vůni, například růží. U diamantové vody nemusí být specifická chuť, o to větší je síla, kde někteří zákazníci vnímají přímo změny na svém fyzickém těle. Z tohoto pohledu je patrné, že každá drahokamová směs ovlivňuje vodu trochu jinak a zároveň i částečně odlišně působí na naše lidské tělo.

Pro běžného konzumenta je zásadní vybavenost chuťových pohárků. Někteří z nás jsou na chuť velmi citliví, jiní méně sensitivní. To bude hlavní faktor při posuzování odlišnosti v chuti vody.

Dalším zásadním ukazatelem je kvalita nebo druh použité vody. V případě naplnění kohoutkové vody budete zcela jistě již po 7 minutách vnímat odlišnou chuť vody, zejména dojde k jejímu zjemnění. S přibývajícím časem vložené fioly v karafě se může chuť vody ještě zintenzivnit. To platí i s velkou pravděpodobností i v případě použití balené vody.

Při použití čerstvé pramenité vody nemusíte vnímat zásadní rozdíl, pravděpodobně budou obě vody jemné a přirozeně nastavené. Dochází však ke změně vitální úrovně vody na základě působení na naše tělo. Z obecného pohledu víte, že každá pramenitá voda je trochu chuťově odlišná, rovněž působí nebo ovlivňuje jiné spektrum našich buněk.

Odborníci na víno vědí, že pokud chtějí rozpoznávat jednotlivé druhy vína a kvalifikovat, co vnímají a co cítí, je potřeba určité zkušenosti nebo pravidelného testování. Obdobně je tomu tak i u vody. S určitou pravidelností konzumování čisté vody dochází k čištění našeho organismu a jedním z projevů je pevnější zdraví a v mnoha ohledech změna na úrovni chuti, tzn. citlivější a sensitivnější vnímaní chuti.

Proč je důležité čisté borosilikátové sklo bez těžkých kovů?

Sklo je obecně nejoptimálnější materiál pro uchování vody. VitaJuwel si na počátku dala za cíl pracovat se sklem, které je dlouhodobě krásně čisté a zároveň dosahuje maximální pevnosti. Z těchto základních předpokladů vzešlo jako nejvhodnější borosilikátové sklo. Řadí se mezi nejpevnější skla obecně, při vhodném použití i na vroucí vodu a zároveň je možnost toto sklo zbavit těžkých zatěžujících kovů.

Snažíme se o dosažení maximální kvality revitalizované vody. Z tohoto důvodu je nutné čisté sklo, kde předávaná informace minerálů skrze sklo do vody nenese s sebou vibraci těchto těžkých kovů. To je hlavní důvod používání čistého skla.

Co je to ve fiole / drahokamovém modulu za tekutinu?

Jedná se o biologickou tekutinu připravenou institutem EPI. Tato biologická směs uvnitř fioly má několik funkcí. Mezi hlavní patří předávání nezkreslených informací z drahokamů přímo do vody a péče o hygieničnost vnitřního prostředí. Díky drahokamové fiole ochraňujeme původní vlastnosti drahokamů, což má za důsledek dlouhodobé využívání plně funkční fioly.

Nedílnou součástí této biologické náplně je detekční tekutina. V případě poškození nebo neprasknutí drahokamové fioly může docházet k úniku tekutiny (biologické náplně) do revitalizované vody. V tomto případě velice rychle pocítíte změnu chuti vody. V tomto případě fiolu již nepoužívejte a kontaktujte nás.

V jednoduchosti si lze tuto biologickou tekutinu představit jako směs čisté vody společně s čistým alkoholem a detekční tekutinou. Její nechtěná konzumace v malém množství není zdravotně závadná.

Proč používat sklo místo plastu?

Vyzkoušeli jste si někdy pití ze skleněné lahve a vzápětí z plastové lahve? Vnímáte ten rozdíl? Naši zákazníci ho jednoznačně potvrzují, zejména na citlivosti pro chuť vody a její čerstvosti. Hlavní výhodou skla pro uchování vody je jeho funkce uchovat čerstvou vodu déle a ve vyšší kvalitě. Čisté sklo, oproti plastu, neuvolňuje do vody další prvky, což považujeme za prokázané.

Plast by byl lehčí. Proč jej nepoužít?

Plast z pohledu opakovaně používání není zcela vhodný a bezpečný. Navíc po jeho použití následuje ne zcela ekologická likvidace. V USA je každou sekundu spotřebováno 1500 plastových lahví. Celých 80% z těchto PET lahví není nikdy recyklováno.

I z tohoto pohledu ekologie a udržitelnosti je jasnou volbou opakované používání skleněných lahví či karaf. Propočetli jsme, že každý, kdo používá pravidelně láhev ViA, ušetří až 70 kg plastového odpadu ročně! A to není málo…

Jakou vodu mám v produktech VitaJuwel používat?

V produktech VitaJuwel lze použít kteroukoliv pitnou vodu. Vlivem působení drahokamů si máte možnost nastavit kvalitu vody dle použité drahokamové směsi.

Biologickým posudkem bylo zjištěno, že drahokamy mají schopnost neutralizovat škodlivé látky v běžné pitné kohoutkové vodě. Tímto způsobem lze používat běžnou kohoutkovou vodu, pokud však využíváte některý ze systému filtrací, můžeme jej jen doporučit. Filtrovanou vodu následně ošetřete drahokamovou fiolou nebo lahví ViA.

Jedna z možností je rovněž ošetření vody pramenité nebo studniční. V každém případě máte možnost dle použité drahokamové směsi změnit nastavení a úroveň vitality této vody. V některých případech posílíte její energetický potenciál.

Použití produktů VitaJuwel na vodu balenou má rovněž blahodárný vliv. Je potřeba si uvědomit, že balená voda s sebou může nést určité informace v podobě přepravy, skladování, balení, popřípadě dalších. Snadným pokusem zjistíte, která voda vám bude chutnat více…

Mám používat kromě konceptu VitaJuwel také filtr na vodu?

V jednoduchosti řečeno, filtrační zařízení pečuje o chemické složení vody. Drahokamy pečují nejen o chemické složení vody, nýbrž mění i molekulární strukturu. Za tímto účelem vzniká uspořádaná vitální živá voda, zcela přírodního charakteru, velice vhodná pro konzumaci.

V případě, že již používáte filtrační zařízení, je to naprosto v pořádku. Můžeme jen doporučit. Díky tomuto principu si již zvyšujete kvalitu vody. Po filtraci vody je velice vhodné použít metodu VitaJuwel v podobě drahokamové fioly, nebo láhve ViA. Vlivem působení drahokamů dochází k oživení vody a strukturování. To má velice pozitivní vliv na naše tělo při konzumaci vody.

Vzniká voda s určitou konturou, čili uspořádaným a pravidelným tvarem, která obdobným způsobem pracuje v našem těle. Více informací o tomto tématu hovoříme a popisujeme v některých již zodpovězených otázkách výše.