O vodě obecně

O VODĚ OBECNĚ
O VODĚ OBECNĚ
Jak dlouho vydrží člověk bez vody?

Tato otázka nás vede k zamyšlení. Jak dlouho vydrží člověk bez stravy? Odpověď zní jasně, v řádu týdnů. Jak dlouho vydrží člověk bez vody? Na tuto otázku lze odpovědět opět snadno, můžeme hovořit, že bez vody vydrží člověk v řádu dnů. Záleží na vnějších podmínkách. Jak dlouho vydrží člověk bez kyslíku? Zkuste se nadechnout a nedýchat. Odpověď je zcela zřejmá. Z tohoto pohledu je potřeba se podívat, jaké vlivy a potřeby jsou kladeny pro člověka nebo na lidské tělo z tohoto pohledu.

Co se stane, když nebudu pít vodu?

Ano, tuto otázku často dostáváme. Zdá se nám, že někteří lidé skutečně ke svému životu prakticky vodu ani nepotřebují. Pokud se nás zákazník ptá, proč by měl pít vodu a zároveň drží v ruce Colu, výsledek je zcela jasný. Samozřejmě se jedná o minimální počet lidí, kteří tvrdí, že vůbec nepijí vodu.

V každém případě je naše tělo tvořené zhruba ze 70% z vody a z tohoto důvodu je voda zásadním faktorem pro správné fungování našeho těla. Bez vody by nebylo života! A u této fráze bychom mohli skončit. Je však velice důležité si uvědomit, že nejen množství, ale i kvalita vody mají rozhodující vliv na náš život.

V případě nedostatku vody v našem těle dochází nejprve k dehydrataci, poruchám koncentrace, tělo ztrácí vitalitu. Pokud mluvíme o dlouhodobějším nedostatku vody v těle, dochází k počátkům choroboplodných zárodků, čili vzniku nemocí. Každý lékař vám doporučí při zotavovacím procesu popíjení dostatečného množství vody. Málokde se dočtete, jak kvalitní vodu a jakého typu byste měli konzumovat. Pro náš život je nejoptimálnější čistá voda bez zásadních příměsí minerálů s přírodně vytvořenou strukturou, tedy pramenitá voda.

Co se stane s tělem, když budu pít jen čistou vodu?

Voda má zásadní vliv na naše tělo a mysl. Vlivem konzumace čisté a kvalitní vody dochází postupně k očištění našeho těla a buněk. Tělo se ozdravuje, tento proces si má možnost každý vyzkoušet. Snadno zjistíte, že za určité časové období, se může zlepšit pohybová aktivita, odlišné nastavení chuťových pohárků, mění se i vnitřní nastavení těla a postupně se snižuje zatížení našeho organismu na náchylnost k nemocem. Tento jev je pomalý, ale jistý.

Princip fungování kvalitní čisté vody je zcela zřejmý. Do těla se tato voda dostává daleko hlouběji k jednotlivým orgánům či buňkám a na tomto základě očištění, detoxikace, nastavení na novou úroveň probíhá zcela přirozeným procesem. Oproti vodě kohoutkové, které se někdy říká “mrtvá voda” (chemicky ošetřena), nastává mnohdy v čase vypěstovaná nechuť ke konzumaci vody. Tělo samozřejmě reaguje na slabou kvalitu vody a v tomto případě nevyžaduje vyšší míru konzumace. Dochází k vytváření blokací na konzumaci vody obecně.

Naše tělo je tvořené zhruba ze 70% vody. U některých orgánů či částí těla je to procento ještě vyšší. Krevní plazma 90%, mozek 84%, plíce 84%, krev 80%, ledviny 79%, srdce 74%, kůže 72%, mícha 71%, klouby 50%, tukové tkáně 25%, vlas 4%.

Následující čísla názorně ukazují, jak důležitá je voda pro fungování těchto orgánů.

Jak snížit váhu pomocí konzumace vody?

Někteří zákazníci se s námi podělili o informaci, na jejímž základě vlivem konzumace čisté, strukturované vody ošetřené drahokamy metodou VitaJuwel dosáhli snížení hmotnosti. Jedním z popsaných názorů paní MUDr. Jany Mendelové bylo vyjádření o tom, že během používání drahokamové směsi Ajurvéda Jubilee již během 2 týdnů snížila hmotnost o 2 kg, přičemž 3 měsíce před vlastním používáním drahokamové vody měla neúspěšnou snahu snížit svoji hmotnost.

Kromě toho existují studie prokazující snížení tělesného tuku a hmotnosti při zvýšeném množství konzumované vody. Velice efektivní je používání zvýšeného množství vody při dietách a sportovních aktivitách. Tato skutečnost rovněž má za svůj důsledek snížení hmotnosti. V tomto ohledu je třeba brát na zřetel, že nejen množství vody, ale i kvalita konzumované vody má zásadní vliv na celkový výsledek.

Jak zlepšit pitný režim?

Dle zkušeností našich zákazníků víme, že pouze vědomí, kdy drahokamová láhev ViA o objemu 0,5 litru nebo karafa ERA s objeme 1,3 litru stojí na vašem stole, vás motivuje k větší konzumaci vody. Velké množství těchto zákazníků zjistilo, že vědí, jaké množství vody denně vypijí.

Pomocí produktů VitaJuwel zcela evidentně dochází k optimálnějšímu nastavení denního pitného režimu, navíc díky kvalitní čisté vodě naše tělo má větší chuť na konzumaci vody. Důsledkem je uvolňování toxických a zatěžujících látek v našem těle a dosažení pozvolného ozdravění organismu.

Každý z odborníku na tuto problematiku doporučují jednoznačně konzumaci kvalitní čisté vody, nicméně názory na množství vody se odlišují. Za horkého počasí a při náročnější sportovní či pracovní aktivitě bychom měli konzumovat více než 3 litry tekutin za den. Naopak v podzimním období bude postačovat pouze 1 - 1,5 litru kvalitní čisté vody. Je potřeba si uvědomit, že káva, džusy, čaje apod. se nezahrnují do konzumace vody denní spotřeby.

 

Proč filtrovat vodu? Jak filtrovat vodu doma?

Filtračních zařízení dnes najdeme celou řadu. Od těch nejjednodušších až po ty komplexní a celkově složité. Záleží na lokalitě a očekávání na zlepšení kvality vody. Mnozí zákazníci jsou konfrontováni s tvrdou vodou, někteří naopak s obsahem minerálů, který ne vždy má v pozitivní vliv v dlouhodobém pohledu na naše tělo.

V tomto okamžiku se nebudeme detailně zabývat jednotlivými filtračními zařízeními, přesto zmíníme dvě varianty. Velké množství zákazníků dnes používá reverzní osmózu k získání čisté vody. Tento produkt je skvělý z pohledu získání čisté jednotky (molekuly) vody. Pro oživení a vitalitu této vody je vhodné ji nalít do karafy nebo drahokamové láhve od VitaJuwel. Touto metodou získáte strukturovanou vodu s jasným nastavením a uspořádáním.

Pro ty zákazníky, kteří mají k dispozici dobrou vodu, popřípadě vodu, která byla vložena v plastové lahvi, doporučujeme minimálně použití snadno použitelného uhlíkového filtru, skrze který necháte vodu překapat. Tímto zabráníte některým zápachům, příměsím či jiným látkám ve vodě se nacházejících. I v tomto případě bychom doporučili aktivaci vody pomocí přírodní cesty, čili pomocí drahokamů.

Obecně pomocí každého filtračního zařízení si zvyšujete úroveň čistoty vody. Na tomto základě lze princip filtrace doporučit.

Jak často pít minerálky?

Minerální voda je se svými rozpuštěnými minerály báječná a má obrovský energetický potenciál pro náš organismus. Mnohdy je v našem těle nedostatek některých prvků a tímto způsobem je možné je doplnit. Zároveň však konzumace takto připravené vody přírodou má s dlouhodobého pohledu velký nedostatek. Při každodenní konzumaci dojde k přesycení organismus právě velkým množství minerálů, jejímž důsledkem je usazování těchto prvků v našich orgánech. Následně dochází k ztvrdnutí a nižší funkčnosti našeho tělesného ústrojí.

Z tohoto pohledu je potřeba jakoukoliv minerální vodu konzumovat pouze občasně a v přiměřeném množství.

Mohu pít vodu ze studánky?

Voda připravená přírodou je zcela jistě ta nejoptimálnější pro konzumaci i naše tělo. Existuje v současné době zde jedno velké ALE. Ne všechny zdroje pramenité vody jsou v ideální kondici. V případě návštěvy některého vámi neznámého přírodního zdroje vody, doporučujeme ověření vhodnosti konzumace této vody na webu estudanky.eu. Často jsou zde i k přečtení rozbory vody daných studánek.

Metoda VitaJuwel je založena právě na tomto zcela přírodním principu revitalizace vody. Drahokamy svým vyzařováním ovlivňují element vody a dochází k nastavení nové energetické úrovně. Pramenitá voda ve svém podloží rovněž prochází přes jednotlivé minerály a kameny. Při vyvěrání na povrch má přesně to složení, se kterým je ve styku v podloží. Na tomto základě je možné zcela evidentně pozorovat, že každá pramenitá voda je odlišná. I VitaJuwel nabízí různé druhy drahokamových směsí, čímž umožňuje nastavení různých druhů kvalitativně a chuťově odlišných vod.

Jak zjistit, jestli je voda ze studánky pitná?

V ideálním případě je vhodné si kvalitu vody ověřit rozborem vody, pokud je dostupný. Další variantou ověření před vlastní návštěvou studánky je návštěva webových stránek estudanky.eu, kde naleznete bližší informace. Pokud jste již fyzicky přítomni u pramene, mnohdy již vizuálně zjistíte, že je tento zdroj využívaný a navštěvovaný.

Jak dlouho vydrží voda ze studánky?

Každá pramenitá voda, kterou čerstvě nabereme je vitální. Doba používání této vody je přímo závislá, v čem vodu přepravujeme, za jaké teploty je uskladněná a v jakém prostředí ji přechováváme.

Jak nejlépe skladovat vodu ze studánky?

Nejvhodnější varianta pro skladování vody je její umístěný ve skle a v místnosti bez přístupu světla. Rovněž teplota by měla být nižší, optimálně mezi 7-13°C.

V případě nutnosti přepravování vody v plastových nádobách od studánky do místa konzumace, doporučujeme pro její delší vitalitu a použitelnost přelít do skleněné nádoby.