Jak mohou drahokamy působit přes sklo?

Každý drahokam vyzařuje zcela specifickou frekvenci do svého bezprostředního okolí. Toto vyzařování prochází zcela bez omezení skrze sklo. U VitaJuwel pracujeme se sklem čistým, čili bez těžkých kovů. Těžké kovy by v případě procházení informací od minerálů skrze sklo do revitalizované vody ovlivnily negativně kvalitu vody. Prokázání funkčnosti drahokamových fiol / drahokamového modulu od VitaJuwel je na dvou úrovních: jedním je mikrofotografie a druhým je biologický posudek.

Obdobným způsobem lze vnímat: pokud stojíme za sklem a svítí slunce, zcela jistě vnímáme minimálně tepelné záření slunce. Další příklad: pokud budeme v uzavřeném skleněném prostoru s mobilním telefonem i zde frekvence vysílaná mobilním telefonem projde skrze sklo. Rovněž rádiové vlny procházejí skrze sklo.

Sklo v tomto případě plní funkci ochrany drahokamů a snadnému hygienickému ošetření vody. Sklo není bariérou pro přenos informace z drahokamů do vody, sklem procházejí všechny frekvence jednotlivých drahokamů.

VÍCE OTÁZEK A ODPOVĚDÍ K METODĚ VITAJUWEL