Jak nabíjet drahokamy a minerály? Jak často drahokam nabíjet?

U této otázky je potřeba se podívat, jakým způsobem s drahokamy pracujeme. Drahokam můžeme mít vystavení v našem životním prostředí a necháváme jeho energii vyzařovat do prostředí. Zároveň můžeme mít určitou drahokamovou směs, kterou vkládáme do džbánku a necháváme si tímto revitalizovat vodu. Popřípadě máme drahokamovou směs od VitaJuwel uloženou do podoby drahokamové fioly nebo drahokamového modulu. Právě tento princip používání drahokamů rozhoduje o variantě nabíjení a četnosti jejich energetizace.

V případě vystaveného drahokamu lze čištění provádět pouze 1x za delší dobu. U drahokamů vkládaných variantně do džbánku s vodou je nutné jejich čištění a nabíjení zcela pravidelně. Pokud chceme zachovat hygienickou čistotu, výdrž a i u určitou životnost těchto drahokamů. Princip VitaJuwel byl založen na zachování původních vlastností drahokamů, a tím revitalizaci vody zcela jednoduchým, bezpečným a hygienicky nejčistším způsobem. V tomto ohledu odpadá kompletní čištění i energetizace daného systému. Nutné dodat, že pokud dojde ke zvýšení vědomí uživatele drahokamové vody, může vnímat potřebu dobíjení těchto drahokamů jak na slunečním záření, tak měsíčním svitu. V tomto případě lze dobíjení rovněž doporučit.

Z obecného pohledu dobíjení drahokamů lze rozdělit na dvě cesty. Některé drahokamy je možné dobíjet na slunečním záření, jiné mohou být vhodné právě pro energetizaci měsíčním svitem. Ve většině případů se jedná právě o úplňkový den, kdy by měl být drahokam vystaven měsíčnímu svitu. Energie v tomto období je nejsilnější.

VÍCE OTÁZEK A ODPOVĚDÍ O DRAHOKAMECH