Jak o drahokamy správně pečovat?

Pro volně uložené drahokamy je dobrá pravidelná péče. Jejich vyzařování do bezprostředního prostředí ovlivňuje naše životní prostředí, naší vitalitu, schopnosti i dovednosti. Na tomto základě lze rozdělit možnost čištění drahokamů více způsoby. Jedním z nich patří očišťování drahokamů, k druhému principu patří dobíjení drahokamů. Pro první variantu lze doporučit v mnoha ohledech nechat proudit tekoucí vodu na daný minerál po dobu několika minut. Optimální variantou je možnost vložení těchto minerálů do čisté horské bystřiny a nechat obtékat vodou. Některou z dalších možností je naložit minerál do solného roztoku a nechat působit. Vlivem tohoto procesu dochází k dokonalému očištění drahokamu, následně opláchněte pod tekoucí vodou. U některých minerálů se doporučuje očištění po stejnou dobu jakou docházelo k jeho zatěžování. V tomto případě je vhodné minerál uložit do země a nechat jej očistit po určitou dobu.

Z pohledu dobíjení drahokamů lze rozdělit na dvě cesty. Některé drahokamy lze dobíjet na slunečním záření, jiné mohou být vhodné právě pro energetizaci měsíčním svitem. Záleží na druhu používaných minerálů.

U metody VitaJuwel, tzn. drahokamy vložené do skleněné fioly nebo drahokamového modulu lze kvalifikovat zachování energetického potenciálu dlouhodobě. Na tomto základě není potřeba speciálního čištění drahokamů, tento proces zcela odpadá. Pokud se týká energetizaci drahokamové směsi, doporučujeme zde individuální přístup na základě každého uživatele. Někteří z nás po konzumaci určité doby drahokamové vody získávají pocit nutnosti dobíjení drahokamové fioly či modulu. Naopak u některých tato potřeba nevzniká.

VÍCE OTÁZEK A ODPOVĚDÍ O DRAHOKAMECH