Jak zjistit, jestli je voda ze studánky pitná?

V ideálním případě je vhodné si kvalitu vody ověřit rozborem vody, pokud je dostupný. Další variantou ověření před vlastní návštěvou studánky je návštěva webových stránek estudanky.eu, kde naleznete bližší informace. Pokud jste již fyzicky přítomni u pramene, mnohdy již vizuálně zjistíte, že je tento zdroj využívaný a navštěvovaný.

VÍCE OTÁZEK A ODPOVĚDÍ O VODĚ