Mají jednotlivé drahokamové směsi i vliv na rozdílnou chuť vody?

Při testování vody someliéry byla jednoznačně zjištěna rozdílnosti chuti vody v závislosti na použité drahokamové směsi. Someliéři byli schopni pojmenovat nejen chuť vody, ale i její specifičnost. V tomto okamžiku neklademe prioritu na rozpoznání změněné chuti vody. Tento poznatek a zjištění necháváme na každém ze zákazníků, jelikož se u každého z nich mohou lišit nastavením chuťových pohárků a chuťové vybavenosti. Příklad: pokud si dáte kávu, dojde k omezené funkčnosti chuťových pohárků. Stejným způsobem lze hodnotit i konzumaci pálivějších potravin.

VÍCE OTÁZEK A ODPOVĚDÍ K VÝBĚRU PRODUKTŮ VITAJUWEL