Poznám rozdíl v chuti vody?

Při testování vína someliéry jsme nechali rovněž posoudit i různé druhy drahokamové vody, dle předpřipravených drahokamových směsí od VitaJuwel. U vína bylo patrné vnímání nejen speciální chuti hroznů, kyselin, ale i otevírání vína, uvolňování alkoholu vlivem použité fioly Víno a další faktory.

U vody byla v případě zmíněných someliérů zjištěna diametrální odlišnost chuti u každé drahokamové směsi. Dle zkušeností zákazníků víme, že u každého z nás se může projevovat daná voda specificky. Někdo může vnímat chuť, jiní vůni, například růží. U diamantové vody nemusí být specifická chuť, o to větší je síla, kde někteří zákazníci vnímají přímo změny na svém fyzickém těle. Z tohoto pohledu je patrné, že každá drahokamová směs ovlivňuje vodu trochu jinak a zároveň i částečně odlišně působí na naše lidské tělo.

Pro běžného konzumenta je zásadní vybavenost chuťových pohárků. Někteří z nás jsou na chuť velmi citliví, jiní méně sensitivní. To bude hlavní faktor při posuzování odlišnosti v chuti vody.

Dalším zásadním ukazatelem je kvalita nebo druh použité vody. V případě naplnění kohoutkové vody budete zcela jistě již po 7 minutách vnímat odlišnou chuť vody, zejména dojde k jejímu zjemnění. S přibývajícím časem vložené fioly v karafě se může chuť vody ještě zintenzivnit. To platí i s velkou pravděpodobností i v případě použití balené vody.

Při použití čerstvé pramenité vody nemusíte vnímat zásadní rozdíl, pravděpodobně budou obě vody jemné a přirozeně nastavené. Dochází však ke změně vitální úrovně vody na základě působení na naše tělo. Z obecného pohledu víte, že každá pramenitá voda je trochu chuťově odlišná, rovněž působí nebo ovlivňuje jiné spektrum našich buněk.

Odborníci na víno vědí, že pokud chtějí rozpoznávat jednotlivé druhy vína a kvalifikovat, co vnímají a co cítí, je potřeba určité zkušenosti nebo pravidelného testování. Obdobně je tomu tak i u vody. S určitou pravidelností konzumování čisté vody dochází k čištění našeho organismu a jedním z projevů je pevnější zdraví a v mnoha ohledech změna na úrovni chuti, tzn. citlivější a sensitivnější vnímaní chuti.

VÍCE OTÁZEK A ODPOVĚDÍ K METODĚ VITAJUWEL