Za jak dlouho je drahokamová voda připravená?

7-10 minut. Na základě výsledku nezávislé laboratoře Hagalis AG, která prováděla testování v odlišných časových rozmezích bylo zjištěno, že již po 7 minutách je voda nastavená do vitální úrovně.

Dle zkušenosti našich zákazníků víme, že voda je jednoznačně do 10 minut připravená. Zároveň však v závislosti na použité drahokamové směsi můžeme hovořit o tom, že pokud necháme drahokamy působit na vodu delší dobu (v řadech desítek minut či několik hodin) se účinnost ještě zvyšuje a chuť je intenzivnější.

VÍCE OTÁZEK A ODPOVĚDÍ K METODĚ VITAJUWEL